TAMI-LAB Introduce

مواد شیمیایی Tami-LAB با کارایی بالا در پلیمر ، که یک آزمایشگاه کارآمد برای تحقیقات علمی مواد پلیمری ، تحول در پیشرفت و آموزش پرسنل سطح بالا است ، مشخص می شود. از طریق پرورش استعدادها و کاوش در یک محیط علمی واقع بینانه ، گروهی از دانشمندان عالی جمع می شوند و برای انجام تحقیقات علمی سطح بالا آموزش دیده می شوند.

Enjoy Great Times with us

TOP
45 毫秒